QUẢN LƯ CHUYÊN NGÀNH BỘ Y TẾ

Số Công văn

Ngày

Nội dung

48/2007/QĐ-BYT 31/12/2007

Về việc ban hành Quy chế Quản lư mỹ phẩm

41/2007/QĐ-BYT 20/11/2008

ban hành danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào việt nam đă được xác định mă số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và biểu thuế nhập khẩu ưu đăi

341/QLD-ĐK 09/01/2008 Về việc nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thuốc có chứa hoạt chất Nimesulid
5171/QĐ-BYT 17/12/2007

Về việc công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam

5170/QĐ-BYT 17/12/2007

Về việc công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam

253/QĐ-QLD 22/10/2007

Về việc ban hành danh mục mỹ phẩm nước ngoài được cấp số đăng kư lưu hành tại Việt Nam

67/QĐ-QLD 03/04/2007

Về việc ban hành danh mục mỹ phẩm nước ngoài được cấp số đăng kư lưu hành tại Việt Nam

779/QĐ-QLD 02/03/2007

Về việc công bố 04 công ty nước ngoài được phép hoạt động trong lĩnh vực vắc xin,sinh phẩm y tế tại Việt Nam

151/2007/QĐ-TTG 12/09/2007

ban hành quy định về việc nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký tại việt nam

23/2007/QĐ-BYT
29/03/2007
Về việc ban hành Quy chế kiểm tra nhà nước  về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu
01/2007/TT-BYT 17/01/2007

Hướng dẫn việc quản lư thuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch.

42/2006/QĐ-BYT 28/12/2006

Về việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Quyết định số 17/2006/QĐ-BYTngày 19 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định tạm thờiviệc nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng kư

41/2006/QĐ-BYT 28/12/2006

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Quy chế Quản lư mỹ phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 35/2006/QĐ-BYT ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế

35/2006/QĐ-BYT 10/11/2006 Về việc ban hành “Quy chế Quản lư mỹ phẩm”
09/2006/TT-BYT 11/07/2006 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Mục IV và Phụ lục 9 của Thông tư số 08/2006/TT-BYT ngày 13/6/2006 của Bộ trưởng bộ Y tế hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và trang thiết bị y tế
08/2006/TT-BYT 13/06/2006 Hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và trang thiết bị y tế
17/2006/QĐ-BYT 19/05/2006 Hướng dẫn nhập khẩu thuốc chưa có số đăng kư
13/2006/QĐ-BYT 21/03/2006

Về việc ban hành danh mục các vắc xin, sinh phẩm y tế sản xuất ở nước ngoàiđược Bộ Y tế xem xét để cấp số đăng kư lưu hành tại Việt Nam năm 2006

06/2006/TT-BYT 16/05/2006 Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm
Luật dược năm 2005