THỨC ĂN, NGUYÊN LIỆU SX THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Cơ sở pháp lư:

    - Thông tư  32/2006/TT-BNN ngày 08/05/2006 hướng dẫn việc XNK hàng hóa thuộc quản lư chuyên nghành nông nghiệp.

    - Quyết định số 90/2006/QD-BNN Công bố Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam

Thủ tục hải quan:

    1. Đối với các sản phẩm trong Danh mục TACN, nguyên liệu TACN được nhập khẩu vào Việt Nam theo Quyết định số 90/2006/QĐ-BNN ngày 06 tháng 01 năm 2006 của  Bộ Nông nghiệp và PTNT, khi nhập khẩu, thương nhân chỉ phải làm thủ tục tại Hải quan cửa khẩu.

    2. Những loại TACN ngoài Danh mục nêu trên khi nhập khẩu phải có giấy phép khảo nghiệm do Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp. Căn cứ kết quả khảo nghiệm, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ bổ sung vào Danh mục TACN được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Đối với nguyên liệu TACN lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam phải có giấy chứng nhận phân tích  (C/A) do Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp.