Thuốc, nguyên liệu sx thuốc bảo vệ thực vật

I- Cơ sở pháp lư:

- Thông tư  32/2006/TT-BNN ngày 08/05/2005  hướng dẫn việc XNK hàng hóa thuộc quản lư chuyên nghành nông nghiệp.
-Quyết định số
23/2007/QĐ-BNN ngày 28/03/2007 Quyết định 31/2006/QĐ-BNN v/v ban hành dạnh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép, hạn chế, cấm sử  dụng ở Việt nam,
 - Quyết định 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 về quản lư thuốc BVTV

- Quyết định số 63/2007/QĐ-BNN ngày 02/07/2007Sửa đổi, bổ sung  một số điều của Quy định về Quản lư thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 II-Thủ tục hải quan

        1. Đối với các loại thuốc BVTV và nguyên liệu thuốc BVTV trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam tại các Quyết định số 23/2007/QĐ-BNN ngày 28/03/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam, về việc đăng kư đặc cách một số loại thuốc BVTV vào Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam, khi nhập khẩu, thương nhân chỉ phải làm thủ tục tại Hải quan cửa khẩu.

2. Đối với các loại thuốc BVTV và nguyên liệu thuốc BVTV trong Danh mục thuốc BVTV hạn chế sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành tại Quyết định số 23/2007/QĐ-BNN ngày 28/03/2007, khi nhập khẩu phải có giấy phép của Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

3. Đối với các loại thuốc BVTV và nguyên liệu thuốc BVTV ngoài Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam, khi nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Cục Bảo vệ thực vật cấp. 

4. Cấm nhập khẩu các loại thuốc và nguyên liệu sản xuất thuốc BVTV trong Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành tại Quyết định số 23/2007/QĐ-BNN ngày 28/03/2007

5. Đối với các loại sinh vật sống trong lĩnh vực BVTV nhập khẩu lần đầu để thử nghiệm phải có giấy phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Cục Bảo vệ thực vật cấp.

6. Thương nhân nhập khẩu thuốc thành phẩm, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật ngoài Danh mục được phép sử dụng để gia công, đóng gói tại Việt Nam nhằm mục đích tái xuất theo hợp đồng đă kư với nước ngoài phải có giấy phép nhập khẩu của Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT và phải chịu sự kiểm tra việc tái xuất đó của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.