XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN

Số Công văn

Ngày

Nội dung

07/2009/NĐ-CP 22/01/2009 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản
47/2008/QĐ-BCT 27/12/2008 Phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hóa), felspat, cao lanh và magnezit đén năm 2015, có xét đến 2025.
28/2008/QĐ-BCT 18/08/2008 Phê duyệt thăm do, khai thác và tuyển quăng apatit giai đoạn 2008-2020, có tính đến sau 2020
25/2008/QĐ-BCT 04/08/2008 Quy hoạc phân vùng khai thác thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng quặng quý, đất hiếm, urani giai đoạn 2015, có xét đến 2025
105/2008/QĐ-TTG

21/07/2008

phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020
08/2008/TT-BCT

18/06/2008

Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản
11/2008/QĐ-BCT

05/06/2008

Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025

05/2008/QĐ-BCT 04/03/2008

Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025

05/2007/TT-BCT 22/10/2007 Hướng dẫn xuất khẩu than
04/2007/TT-BCT 22/10/2007 Hướng dẫn điều kiện kinh doanh than
124/2007/NĐ-CP 31/07/2007

Quản lý vật liệu xây dựng

104/2007/QĐ-TTG 13/07/2007 phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụngquặng titan giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2025
176/2006/QĐ-TTG 01/08/2006

về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì, kẽm giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến năm 2020

124/2006/QĐ-TTG 30/05/2006

phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

33/2007/QĐ-BCN 26/07/2007

phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác,chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2025

09/2006/TT-BCN

28/11/2006

của bộ công nghiệp số 09/2006/tt-bcn ngày 28 tháng 11 năm 2006 sửa đổi, bổ sung danh mục, tiêu chuẩn chất lượng và điều kiện khoáng sản xuất khẩu ban hành kèm theo thông tư số 02/2006/tt-bcn ngày 14/4/2006 của bộ công nghiệphướng dẫn xuất khẩu khoáng sản

02/2006/TT-BCN

14/04/2006

Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản

160/2005/NĐ-CP

27/12/2005

Hướng dẫn luật khoáng sản

04/2005/TT-BCN

02/08/2005

hướng dẫn XNK khoáng sản giai đoạn 2005-2010

Luật bổ sung sửa đổi luật khoáng sản năm 2005

2005

Luật bổ sung sửa đổi luật khoáng sản năm 2005

02/1999/TT-BCN

14/06/1999

Hướng dẫn điều kiện kinh doanh than mỏ

Luật khoáng sản năm 1996 1996 Luật khoáng sản năm 1996