VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ XE MÁY

Số Công văn

Ngày

Nội dung

03/2008/QĐ-BGTVT 22/02/2008

ban hành quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật

16/2008/TT-BTC 13/02/2008

hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại

62/2007/QĐ-BGTVT

28/12/2007

ban hành quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật đã sử dụng trước ngày 01/01/2008

58/2007/QĐ-BGTVT 21/11/2007

Ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

57/2007/QĐ-BGTVT 21/11/2007

Ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

06/2007/TT-BTM

30/05/2007

Hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên

33/2006/QĐ-BCN 13/09/2006

Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp xe máy Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025

5957/BTC-TCT 11/05/2006 Xử lý mất tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu
04/2006/TT-BTM 06/04/2006 Hướng dẫn thi hành một số điều của Ngị định 12/2006/NĐ-CP
12/2006/NĐ-CP

23/01/2006

Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Cv 1169/TCHQ-KTTT      30/03/2005 V/v nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy b truy thu năm 2001 và giải to cưỡng chế XNK
Cv 1587/TCHQ-GSQL      09/04/2004 V/v quản lý chất lượng xe máy, mô tô, động cơ và phụ tùng nhập khẩu
1047/TCHQ-GSQL      11/03/2004 Thủ tục hải quan đối với xe máy, động cơ và phụ tùng nhập khẩu
13/2003/QĐ-BKHCN 26/05/2003 Ban hành danh mục xe máy và động cơ, phụ tùng xe máy phải áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam
1378/2003/QĐ-BGTVT 15/05/2003 Ban hành quy định tạm thời về việc kiểm tra chất lượng mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp mô tô, xe gắn máy
37/2003/QĐ-BKHCN 31/12/2003 Quy định quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp chuyển giao công nghệ đối với xe máy hai bánh, động cơ và phụ tùng được sản xuất, lắp ráp trong nước và nhập khẩu
Cv 9199 TC/CST 04/09/2003 V/v quyết toán thuế theo chính sách ưu đãi thuế đối với xe máy, động cơ xe máy năm 2002
Cv 3884/TCHQ-GSQL 12/08/2003 V/v kiểm tra chất lượng xe hai bánh gắn máy nhập khẩu
Cv 3179/TCHQ-KTTT 04/07/2003 V/v giá tính thuế mặt hàng xe máy nhập khẩu
Cv 2612/TCHQ-KTTT 06/06/2003 V/v miễn thuế NK đối với nguyên liệu để SX ra sản phẩm cung cấp cho công ty VMEP để SX xe máy xuất khẩu
Cv 2481/TCHQ-GSQL 28/05/2003 V/v thủ tục nhập khẩu động cơ, phụ tùng xe máy không đồng bộ
QĐ 72/2003/QĐ-BTC 20/05/2003 V/v sửa đổi giá tối thiểu của một số nhãn hiệu xe hai bánh gắn máy
Cv 2105/TCHQ-KTTT 12/05/2003 V/v thực hiện thuế nhập khẩu linh kiện xe 02 bánh gắn máy 2001 của 23 doanh nghiệp và giải pháp thực hiện
Cv 1949/TCHQ-KTTT 05/05/2003 V/v thực hiện thuế nhập khẩu linh kiện xe 02 bánh gắn máy 2001 của 23 doanh nghiệp
Cv 3615 TC/TCT 16/04/2003 V/v Thực hiện chính sách nội địa hoá xe gắn máy năm 2002
Cv 3614 TC/TCT 16/04/2003 V/v Thực hiện chính sách nội địa hoá xe gắn máy năm 2002
Cv 1368/TCHQ-GSQL 03/04/2003 V/v Thủ tục hải quan đối với xe máy nguyên chiếc, động cơ xe máy nguyên chiếc, chi tiết động cơ và phụ tùng xe máy nhập khẩu
Cv 1283/TCHQ-KTTT 27/03/2003 V/v Phân loại mặt hàng Hộp số và Bộ ly hợp của xe hai bánh gắn máy 
Cv 762 /TCHQ-KTTT 26/02/2003 V/v Thuế nhập khẩu linh kiện xe máy
Cv 729/TCHQ-KTTT 25/02/2003 V/v Thuế suất thuế nhập khẩu linh kiện để sản xuất bộ giảm sóc xe gắn máy
Cv 674 TCT/NV3 24/02/2003 V/v Thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ xe hai bánh gắn máy
Cv 01/2003/QĐ-BKHCN 30/01/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ V/v ban hành "Quy định về quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ đối với xe hai bánh gắn máy, động cơ và phụ tùng xe hai bánh gắn máy được sản xuất, lắp ráp trong nước và nhập khẩu 

Cv 475/TCHQ-KTTT 30/01/2003 V/v Truy thu, truy hoàn thuế nhập khẩu xe máy
Cv 394/TCHQ-KTTT 27/01/2003 V/v Giá tính thuế mặt hàng ô tô, xe máy, bộ linh kiện và phụ tùng
Cv 133/BKHCN-PC 21/01/2003 V/v Hướng dẫn về việc nhập khẩu, phụ tùng xe máy
Cv 6675 TCHQ-KTTT 31/12/2002 V/v Hướng dẫn giá tính thuế mặt hàng ô tô, xe máy
QĐ 164/2002/QĐ-BTC 27/12/2002

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính V/v sửa đổi, bổ sung Danh mục và giá tối thiểu của một số nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu

Cv 6064/TCHQ-GSQL 03/12/2002 V/v nhập khẩu bộ linh kiện, phụ tùng xe hai bánh gắn máy

147/2002/QĐ-TTg

25/10/2002

Về cơ chế điều hành quản lý xuất nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy và phụ tùng giai đoạn 2003 - 2005

TT 02/2002/TT-BCN 18/09/2002

Thông Tư Hướng dẫn việc thực hiện đầu tư sản xuất, lắp ráp động cơ xe gắn máy hai bánh của các doanh nghiệp trong nước

QĐ 2557/2002/QĐ-BGTVT

16/08/2002

Ban hành quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp các loại mô tô, xe gắn máy

Cv 10154 TC/TCT 25/10/2001 V/v Chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe hai bánh gắn máy
Cv 4691/TCHQ-GSQL 24/10/2001 V/v: nhập khẩu bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy theo tỷ lệ nội địa hoá
CV 0144 TM-ĐT 11/01/2001

Thông báo về chứng từ nhập khẩu bộ linh kiện để lắp ráp xe hai bánh gắn máy của các Doanh nghiệp trong nước

TB 162/TB-VPCP 28/11/2000

V/v  Thông Báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm tại cuộc họp bàn quản lý sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy dạng IKD

Cv 4149/TCHQ-KTTT 06/09/2000 V/v Giá tính thuế hàng nhập khẩu mặt hàng xe máy
Cv 3622/TCHQ-GSQL 03/08/2000 V/v Nhập khẩu xe chuyên dùng
Cv 2717/TCHQ-GSQL 13/06/2000 V/v nhập khẩu xe ôtô chuyên dùng
Cv 1921/TM-XNK 18/05/2000

Về việc chuyển đổi số lượng và chủng loại linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy đổi hàng với Lào

Điện khẩn 379 18/05/2000 Hướng dẫn công văn số 1962/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra nhãn hiệu hàng hoá đối với xe máy và linh kiện xe máy nhập khẩu
Cv 1962/TCHQ-GSQL 05/05/2000 V/v hướng dẫn việc kiểm tra nhãn hiệu hàng  hoá đối với xe máy và linh kiện xe máy nhập khẩu

Cv 753/VPCP - KTTH

03/03/2000

V/v: Gia hạn nhập khẩu xe gắn máy CKD đổi hàng với Lào

Cv 1153 / TM-XNK 20/03/2000 V/v gia hạn nhập khẩu linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy đổi hàng với Lào

QĐ 60/1999/QĐ-BCN

08/09/1999 Quy định yêu cầu kỹ thuật chung với dây chuyền công nghệ lắp ráp xe máy loại hình IKD