VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ XE Ô TÔ

Số Công văn

Ngày

Nội dung

20/2011/TT-BTC

12/05/2011

Bổ sung điều kiện nhập khẩu ô tô chưa qua sử dụng loại < = 9 chỗ
23/2008/QĐ-BTC

08/05/2008

Về việc quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đă qua sử dụng nhập khẩu
14/2008/QĐ-BTC

11/03/2008

về việc quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đă qua sử dụng nhập khẩu

13/2008/QĐ-BTC

11/03/2008

sửa đổi mức thuế nhập khẩu ô tô trong biểu thuế ưu đăi
92/2007/QĐ-BTC 01/11/2007

Về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ôtô đă qua sử dụng nhập khẩu

72/2007/QĐ-BTC

07/08/2007

Về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đă qua sử dụng nhập khẩu

05/2007/QĐ-BTC

15/01/2007

Về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đă qua sử dụng nhập khẩu

5957/BTC-TCT 11/05/2006 Xử lý mất tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu
1896/TCHQ-KTTT 03/05/2006 Hướng dẫn NK ô tô dưới 16 chỗ
04/2006/TT-BTM 06/04/2006 Hướng dẫn thi hành một số điều của Ngị định 12/2006/NĐ-CP
03-2006-TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA 31-03-2006 Hướng dẫn NK ô tô cũ dưới 16 chỗ
69/2006/QĐ-TTg 28/03/2006 Về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đă qua sử dụng nhập khẩu

1180/TCHQ-GSQL

27/03/2006

V/v thực hiện QĐ số 57/2005/ngày10/08/2005

19/2006/TT-BTC 15/03/2006 Hướng dẫn áp mă mặt hàng linh kiện phụ tùng ôtô
12/2006/NĐ-CP

23/01/2006

Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lư mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

35-2005-QD-BGTVT

21-07-2005

Ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu vào Việt Nam

34-2005-QD-BGTVT

21-07-2005

Quyết định Ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới

Cv 6905/TC-TCHQ

08/06/2005

V/v:Thuế đối với xe ô tô ngoại giao chuyển nhượng

TT 42/2005/TT-BTC 31/05/2005 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2005/NĐ-CP ngày 08/04/2005 của Chính phủ về việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng để thực hiện thoả thuận giữa Việt Nam và Thái Lan liên quan đến việc Việt Nam hoăn thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN đối với một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy và xe ô tô tải nhẹ nguyên chiếc

QĐ 05/2005/QĐ-BKHCN

11/05/2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ   Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hoá đối với ôtô

Cv 1546/TCHQ-KTTT 26/04/2005 V/v: NK linh kiện ô tô dạng CKD từ nhiều nguồn khác nhau
Cv 3932/TC-HTQT 15/04/2004 V/v thuế CEPT/AFTA đối với bộ linh kiện ô tô dạng CKD nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến
Cv 1587/TCHQ-GSQL 09/04/2004 V/v quản lư chất lượng xe máy, mô tô, động cơ và phụ tùng nhập khẩu
Cv 20/2003/QĐ-BKHCN 31/07/2003 Về việc ban hành "Quy định phân loại sản xuất, lắp ráp ô tô"
Cv 3034/VPCP-KTTH 18/06/2003 V/v nhập khẩu ôtô sát xi khung gầm ôtô có động cơ
Cv 2780/TCHQ-GSLQ 13/06/2003 V/v nhập khẩu linh kiện ôtô dạng CKDI
Cv 2662/TCHQ-GSQL 09/06/2003 V/v xử lư nhập khẩu khung gầm ôtô có gắn động cơ
Cv 2117/TCHQ-GSQL 13/05/2003 V/v nhập khẩu linh kiện để lắp ráp ôtô tải, ôtô buưt của Công ty XNK và HTĐT giao thông vận tải
Cv 2868 TC/TCT 28/03/2003 V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với điều hoà nhiệt độ NK để lắp ráp xe ô tô chở khách
Cv 394/TCHQ-KTTT 27/01/2003 V/v Giá tính thuế mặt hàng ô tô, xe máy, bộ linh kiện và phụ tùng
QĐ 164/2002/QĐ-BTC 27/12/2002

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính V/v sửa đổi, bổ sung Danh mục và giá tối thiểu của một số nhóm mặt hàng Nhà nước quản lư giá tính thuế nhập khẩu

QĐ 146/2002/QĐ-BTC 04/12/2002

Về việc sửa đổi tên, mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xe ô tô, phụ tùng và linh kiện xe ô tô trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đăi

Cv 5339/TCHQ-KTTT 30/10/2002 V/v Thuế nhập khẩu hàng hoá (áp mă số và thuế suất thuế nhập khẩu xe ô tô sát hạch lái xe)
Cv 4201/TCHQ-GSQL 03/09/2002 V/v Thủ tục Hải quan đối với xe ô tô tải tạm nhập - tái xuất, tạm xuất tái nhập
Cv 6271 TC/TCT

24/06/2002

V/v Hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu đối với việc sản xuất xe ô tô chuyên dùng đô thị
Cv 5465/TCHQ-GSQL 04/12/2001 V/v Xác nhận tờ khai nguồn gốc
Cv 2554/TCHQ-KTTT 21/06/2001 V/v Thuế nhập khẩu mặt hàng khung gầm có gắn động cơ.
Cv 1821/TCHQ-GSQL 09/05/2001 V/v Thủ tục hải quan đối với xe đă qua sử dụng nhập khẩu
Cv 1346/TCHQ-GSQL 09/04/2001 V/v Thủ tục HQ đối với xe ô tô nguyên chiếc đă qua sử dụng nhập khẩu
Cv 1515 TC/TCT 27/02/2001 V/v Xử lư thuế đối với xe ô tô nhập khẩu chuyển đổi công năng
TT 05/2001/TT-BTM 23/02/2001 Thông tư hướng dẫn việc cấm nhập khẩu xe và phương tiện sử dụng xăng pha ch́ theo Chỉ thị số 24/2000/CT-TTg ngày 23/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai sử dụng xăng không pha ch́ tại Việt Nam
Cv 223/VPCP-KG 15/01/2001 V/v Cấm nhập khẩu xe và phương tiện sử dụng xăng pha ch́
Cv 4441 /TM-XNK 22/12/2000 V/v Xử lư trường đục lại số khung, số máy đối với xe ô tô đă qua sử dụng nhập khẩu.
Cv 8670 TC/CST 19/08/2003 V/v phân loại mă số mặt hàng đồ gá dùng cho xe có động cơ
Cv 3840/TCHQ-GSQL

15/08/2002

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải tải tạm nhập - tái xuất, tạm xuất- tái nhập

Cv 2993/TCHQ-GSQL 01/07/2002 V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá, hành lư XNK, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ
Cv 1590/VPCP-KTTH 27/03/2002 V/v Thủ tục tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập có thời hạn đối với phương tiện vận tải
TTLT 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ 20/11/2001

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đăi thuế đối với sản xuất xe hai bánh gắn máy và động cơ xe hai bánh gắn máy.

QĐ 46/2001/QĐ-TTg 04/04/2001 V/v Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lư xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005
Cv 4583 TMĐT 16/10/2000

Quy định việc mua, bán ô tô tạm nhập khẩu của các nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA

Cv 1751/TCHQ-GSQL 21/04/2000 V/v: Hướng dẫn nhập khẩu
Cv 1289/TCHQ-GSQL 30/03/2000 V/v: Kiểm tra Nhà nước về chất lượng phương tiện cơ giới
QD 1944/1999/QD-BGTVT 16/12/1999

 Quyết Định Của Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành quy định về việc kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật các loại phương tiện cơ giới đường bộ nhập khẩu vào Việt nam

Cv 5058/TCHQ-KTTT

09/9/1999

V/v: Xử lư thuế nhập khẩu hàng nhập khẩu bằng nguồn vốn ODA Chính phủ Pháp theo Nghị định thư năm 1998.

Cv 6543/TCHQ-GSQL 23/12/2003 V/v Mă số mặt hàng máy kéo cầm tay không lắp động cơ
TT 05/2001/TT-BTM 23/02/2001 Thông tư hướng dẫn việc cấm nhập khẩu xe và phương tiện sử dụng xăng pha ch́ theo Chỉ thị số 24/2000/CT-TTg ngày 23/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai sử dụng xăng không pha ch́ tại Việt Nam
Cv 223/VPCP-KG 15/01/2001 V/v Cấm nhập khẩu xe và phương tiện sử dụng xăng pha ch́
Cv 4555/TCHQ-KTTT 02/10/2000 V/v Xử lư thuế nhập khẩu xe truyền h́nh lưu động
TT 16/2000/TT-BTM 21/08/2000

Hướng dẫn việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu các mặt hàng ô tô, thuốc lá điều vào thị trường Trung Quốc