EXIMPRO :: Thanh toán quốc tế

Cách thức mở L/C tại Việt Nam

 Điều kiện mở L/C:

Để được mở L/C, Doanh nghiệp phải nộp tại ngân hàng

- Giấy đăng kư kinh doanh

- Tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng ( muốn mở tài khoản phải đóng ít nhất 500 USD vào tài khoản chuẩn bị mở cùng với các giấy tờ sau:

+ Quyết định thành lập Công ty

+ Quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng

Cách thức mở L/C:

·         Các giấy tờ cần nộp khi đến Ngân hàng để mở L/C

- Đối với L/C at sight:

   + Giấy phép nhập khẩu (nếu hàng hoá được quản lư bằng giấy phép)

   + Quota ( đối với hàng quản lư bằng hạn ngạch)

   + Hợp đồng nhập khẩu ( bản sao)

   + Đơn xin mở L/C at sight ( theo mẫu in sẵn của Ngân hàng). Cơ sở viết đơn là hợp đồng mua bán ngoại thương đă kư kết.

- Đối với L/C trả chậm

  + Giấy phép nhập khẩu ( nếu có) hoặc quota nhập

  + Phương án bán hàng để thanh toán nhập khẩu

  + Đơn xin mở L/C trả chậm (theo mẫu in sẵn của Ngân hàng).Cơ sở viết đơn là hợp đồng mua bán ngoại thương đă kư kết.

  + Đơn xin bảo lănh và cam kết trả nợ ( theo mẫu của Ngân hàng)

* Lưu ư khi làm đơn xin mở L/C

- Cơ sở viết đơn là hợp đồng mua bán ngoại thương đă kư kết nhưng nhà nhập khẩu có thể thêm một số nội dung có lợi cho ḿnh.

- Trên đơn phải có chữ kư của Giám đốc và Kế toán trưởng đơn vị nhập khẩu. Nếu thực hiện nhập khẩu uỷ thác th́ trên đơn xin mở L/C phải có đầy đủ 4 chữ kư: chữ kư của Giám đốc và Kế toán trưởng đơn vị nhập khẩu uỷ thác và chữ kư của Giám đốc và Kế toán trưởng của đơn vị nhận uỷ thác

- Để tránh L/C phải tu chỉnh nhiều lần mất thời gian và tốn kém, nhà nhập khẩu có thể fax đơn xin mở L/C đến nhà xuất khẩu xem trước và xin ư kiến.

- Nhà nhập khẩu nên xem L/C bản gốc và đề nghị tu chỉnh nếu cần để bảo vệ quyền lợi cho ḿnh

Kư quĩ mở L/C:

Hiện nay các ngân hàng quy định tỷ lệ kư qũi ( 100%; dưới 100% hoặc không cần kư quĩ) đối với doanh nghiệp nhập khẩu căn cứ vào:

   - Uy tín thanh toán của doanh nghiệp

   - Mối quan hệ của doanh nghiệp đối với ngân hàng

   - Số dư ngoại tệ trên tài khoản của doanh nghiệp

   - Công nợ của doanh nghiệp nhập khẩu

   - Tính khả thi trong phương án kinh doanh hàng nhập khẩu của đơn vị nhập khẩu

* Cách thức kư quĩ:

- Nếu số dư tài khoản tiền gửi của khách hàng lớn hơn số tiền kư quĩ, ngân hành sẽ trích từ tài khoản tiền gửi chuyển sang tài khoản kư quĩ. Pḥng nhập khẩu trực tiếp làm phiếu chuyển khoản nội dung kư quĩ mở L/C sau đó sẽ chuyển sang Pḥng Kế toán để thực hiện

- Nếu số dư tài khoản tiền gửi nhỏ hơn số tiền kư quĩ, giải quyết bằng hai cách sau:

+ Mua ngoại tệ để kư quĩ

+ Vay ngoại tệ để kư quĩ.

 Thanh toán phí mở L/C:

Phí mở L/C tùy theo mức nhà nhập khẩu thực hiện kư quỹ:

Ví dụ: Tại Vietcombank

Kư qũi

Phí mở L/C

100% trị giá L/C

0,075% trị giá L/C mở

30 - 50% trị giá L/C

0,1% trị giá L/C mở

Dưới 30% trị giá L/C

0,15% trị giá L/C mở ( min 5 USD và max 200 USD)

Miễn kư quĩ

0,2% trị giá L/C mở ( min 5 USD và max 300 USD )

Khi mở L/C trả chậm: phải có sự bảo lănh của ngân hàng nên nhà nhập khẩu phải trả thêm 0,2% - 0,5% cho mỗi quư tùy vào từng mặt hàng nhập khẩu.

Theo Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu ( PGS.TS Vơ Thanh Thu)