EXIMPRO :: Thanh toán quốc tế

Những rủi ro nhà nhập khẩu thường gặp trong thanh toán theo phương thức L/C và cách pḥng chống

 

 1. Rủi ro do người xuất khẩu không cung cấp hàng hoá

 

Biện pháp:

- T́m hiểu bạn hàng kỹ lưỡng

- Tham khảo ư kiến ngân hàng về quá tŕnh kinh doanh của người xuất khẩu

- Quy định trong hợp đồng điều khoản Penalty, trong đó quy định phạt bên nào không thực hiện nghĩa vụ của ḿnh một cách đầy đủ

- Yêu cầu cả hai bên kư quĩ tại một ngân hàng để đảm bảo thực hiện hợp đồng

- Yêu cầu những công cụ của ngân hàng như: Standby L/C, Bank Guarantee, Performance Bond.. ( chỉ áp dụng đối với những hợp đồng lớn và khách hàng không quen biết nhau) để đảm bảo quyền lợi nhà nhập khẩu

 

2. Rủi ro do thanh toán dựa trên chứng từ giả, chứng từ không trung thực, mâu thuẫn giữa hàng hoá và chứng từ

 

Biện pháp:

- Yêu cầu về nội dung và h́nh thức chứng từ phải rất chặt chẽ, không yêu cầu chung chung.

- Chứng từ phải do những cơ quan đáng tin cậy cấp

- Vận đơn do hăng tàu đích danh lập. Khi xếp hàng hoá phải có sự giám sát của đại diện phía nhà nhập khẩu để kịp thời đối chiếu sự thật giả của vận đơn và lịch tŕnh tàu ( đối với lô hàng có giá trị lớn)

- Đề nghị nhà xuất khẩu gửi thẳng 1/3 bộ vận đơn gốc ( bản chính) thẳng tới nhà nhập khẩu

- Hoá đơn thương mại đ̣i hỏi phải có sự xác nhận của đại diện phía nhà nhập khẩu hoặc của Pḥng Thương mại hoặc hoá đơn lănh sự ( Consular's invoice)

- Giấy chứng nhận chất lượng do cơ quan có uy tín ở nước xuất khẩu hoặc quốc tế cấp hoặc có sự giám sát kiểm tra và kư xác nhận vào giấy chứng nhận của đại diện phía nhà nhập khẩu

- Giấy chứng nhận số lượng cũng phải có sự giám sát của đại diện phía nhà nhập khẩu hoặc đại diện thương mại Việt Nam

- Cung cấp giấy chứng nhận kiểm tra ( Certificate of inspection)

 

3. Các rủi ro khác như: lựa chọn hăng tàu không tin cậy, hư hỏng hàng hoá do xếp hàng không đúng quy định

 

Biện pháp:

- Giành quyền chủ động thuê tàu ( nhập khẩu theo điều kiện nhóm F)

- Chỉ định hăng tàu nổi tiếng, đặc biệt nên thuê tàu của các hăng có văn pḥng giao dịch tại nước nhà nhập khẩu

- Mua bảo hiểm cho hàng hoá

- Trong hợp đồng nên ràng buộc trách nhiệm của nhà xuất khẩu trong vấn đề xếp hàng lên tàu như nhập khẩu theo điều kiện FOB stowed, CFR stowed, CIF stowed...

Theo Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu ( PGS.TS Vơ Thanh Thu)